CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG THÁNG 04/2017

1.  QUÀ TẶNG CHÀO XUÂN TỪ SỮA GLICO  - Chương trình bắt đầu từ ngày 03/12/2016~20/01/2017 - Mời quý khách đặt mua tại link dưới đây: 2.  QUÀ TẾT TỪ TRÀ XANH YANOEN - Mua 2 gói Bột trà xanh Matcha Collagen Yanoen 30gr được tặng 1 bình detox trị giá 48.000đ - Mua 2 gói Trà xanh Sencha Yanoen 150gr được tặng 1 bịch kẹo trà trị giá 95.000đ - Mua 2.....

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG THÁNG 03/2017

1.  QUÀ TẶNG CHÀO XUÂN TỪ SỮA GLICO  - Chương trình bắt đầu từ ngày 03/12/2016~20/01/2017 - Mời quý khách đặt mua tại link dưới đây: 2.  QUÀ TẾT TỪ TRÀ XANH YANOEN - Mua 2 gói Bột trà xanh Matcha Collagen Yanoen 30gr được tặng 1 bình detox trị giá 48.000đ - Mua 2 gói Trà xanh Sencha Yanoen 150gr được tặng 1 bịch kẹo trà trị giá 95.000đ - Mua 2.....

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG THÁNG 02/2017

1.  QUÀ TẶNG CHÀO XUÂN TỪ SỮA GLICO  - Chương trình bắt đầu từ ngày 03/12/2016~20/01/2017 - Mời quý khách đặt mua tại link dưới đây: 2.  QUÀ TẾT TỪ TRÀ XANH YANOEN - Mua 2 gói Bột trà xanh Matcha Collagen Yanoen 30gr được tặng 1 bình detox trị giá 48.000đ - Mua 2 gói Trà xanh Sencha Yanoen 150gr được tặng 1 bịch kẹo trà trị giá 95.000đ - Mua 2.....

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG THÁNG 01/2017

1.  QUÀ TẶNG CHÀO XUÂN TỪ SỮA GLICO  - Chương trình bắt đầu từ ngày 03/12/2016~20/01/2017 - Mời quý khách đặt mua tại link dưới đây: 2.  QUÀ TẾT TỪ TRÀ XANH YANOEN - Mua 2 gói Bột trà xanh Matcha Collagen Yanoen 30gr được tặng 1 bình detox trị giá 48.000đ - Mua 2 gói Trà xanh Sencha Yanoen 150gr được tặng 1 bịch kẹo trà trị giá 95.000đ - Mua 2.....